loader

ORGANITZA LA GESTIÓ LABORAL DE LA TEVA EMPRESA AMB ABSOLUTA TRANQUILITAT

Assessoria laboral

T’ajudem a optimitzar les contractacions i nòmines de la teva empresa, permetent rentabilitzar els recursos, planificant estratègies laborals i legals per assolir els objectius del teu negoci.

T’assessorem i tramitem tots els procediments necessaris, tant per l’obtenció d’ajudes i bonificacions com a la contractació i exempció del contracte laboral, reduint les despeses innecessàries.

Som Prats Assessoria, la teva assessoría laboral de Figueres amb 40 anys d’experiència en la gestió dels recursos humans, nòmines, tramitació d’expedients i bonificacions contractuals.

Nòmines i butlletins de cotització

Inclouent totes les modificacions i variacions produides durant el mes, a més de les actualitzacions derivades de les novetats legals produides (convenis, tarifes de cotització, revisions de retencions, etc.)

Assessorament i defensa legal

En el cas de conflictes originats entre empresa i treballador que donen pas a demandes judicials. Representem els clients davant els tribunals de justícia.

Contractes i pròrrogues

Exposem i estudiem les diferents possibilitats de contractes que permeti la llei amb l’objectiu d’escollir la més apropiada en cada cas. Per altra banda, notificarem amb antelació la finalització dels contractes en curs, per a què vostè decideixi sobre la continuació o extinció, impossibilitant així que el treballador pugui romandre contractat indefinidament de forma no desitjada.

Inspeccions laborals

Representem els interessos dels nostres clients davant organismes d’investigació i de comprobació de l’Administració laboral.

Gestió de documents que requereix l'àmbit laboral.