loader
l'assegurança que necessites

Sentir-se protegit

Ens interessa sempre una relació amb el client global i de llarg termini.

Buscamos dar una respuesta íntegra al asegurado sobre sus riesgos de manera permanente. Nuestro conocimiento profesional es nuestra ventaja competitiva. Trabajamos sólo con las compañías de seguros de primer nivel, que garanticen solvencia y dispongan de medios necesarios para garantizar un servicio adecuado a nuestros clientes. Siempre que sea compatible con los intereses del cliente, es bueno que exista también una relación fiel y larga en el tiempo entre el cliente y la compañía de seguros.

Coneixem bé els productes

El nostre gran coneixement professional és el nostre gran avantatge competitiu.

Companyies de primer nivell

Companyies d'assegurances que garanteixin solvència i disposin dels mitjans necessaris per garantir un servei òptim.

diagnòstic

Farem un bon anàlisi per saber quin producte necessites

L'anàlisi dels factors que s'han de tenir en compte a l'hora de determinar l'assegurança que interessa al nostre client i la seva prelació és la següent:

Cobertura

Aconsellarem escollir la cobertura adequada al risc que necessitem assegurar.

Garantia de servei

El producte ha de ser fiable i permetre'ns exercir la nostra tasca de defensa del nostre client en postvenda i, sobretot, en el sinistre.

Companyia de qualitat

La pòlissa l'ha d'emetre una companyia asseguradora solvent, amb capacitat de servei i contrastada per la mateixa corredoria en el dia a dia.

El millor preu

Una vegada aconseguits aquests objectius, hem d'aconseguir el preu adequat i més convenient per al client

Perquè amb nosaltres?

  • Un servei integral
  • Un sistema d'organització únic en el sector
  • Una mecanització apropiada amb aplicació informàtica de disseny per a mediadors d'assegurances
  • Un equip humà amb esperit de servei i altament qualificat

Gestió de sinistres

  • Tramitació, control i liquidació dels expedients
  • Gestió de pèrits taxadors