| CAT | CAST | FRA |
Contacti amb nosaltres: 972 51 00 11

Protecció de dades

rpoteccio de dades

Totes les empreses o empresaris que tinguin dades de caràcter personal o de persones físiques mitjançant sistema informàtic o bé, mitjançant un altre procés automatitzat, per llei estan obligats a prendre mesures per protegir aquestes dades i registrar els fitxers a l'Agencia de Protecció de Dades.

· A traves del nostre departament, els hi oferim tot el relacionat amb aquest camp, que consta de les següents fases:
  • Avaluació Técnica del sistema informàtic i dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
  • Declaració dels fitxers, confecció dels formularis de notificació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i presentació dels formularis en el Registre General de Protecció de Dades per a la seva inscripció i registre
  • Elaboració del Document de Seguretat segons el nivell requerit per la legislació actual